Vulkanizācijas šķidrums 25g

Vulkanizācijas šķidrums 25g

3.43
Preces kods: 505 9128

  Kameru ielāpa pielīmēšanai izmantojams tikai REMA TIP TOP ražotais vulkanizācijas šķidrums. Kategoriski aizliegts izmantot citu ražotāju vulkanizācijas šķidrumu.
Vulkanizācijas šķidrums pieejams dažādos tilpumos – sākot no 5g tūbiņām individuālai izmantošanai līdz 500 g bundžām servisiem.

Additional information

   Nav ieteicams izmantot vulkanizācijas šķidrumu tiešā saules iedarbībā , jo tas negatīvi ietekmē vulkanizācijas procesu. Bet pirms vulkanizācijas šķidruma uzklāšanas kameras defekta vieta ir jāattauko ar attaukotāju. Attaukotāju ieteicams izmantot pirms līmējamo atsvariņu uzlikšanas.
Vulkanizācijas šķidrums jāuzliek plānā kārtiņā un jānogaida 3-5 minūtes līdz tas apžūst. Pēc tam drīkst likt virsū kameru ielāpu. Ielāps noteikti jāpierullē ar rullīti.

Bīstami
Satur: nafta (jēlnafta)

   

H225   Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319   Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H315   Kairina ādu.
H336   Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411   Toksisks ūdens organismiem.

LV_LV_TIP_TOP_CEMENT_SVS_VULC_0029

Ātrā pasūtīšana